Home

Waarom AASA

Dienstenpakket

Kwaliteit

Contact

financiële en fiscale rapportage, bedrijfsadvisering en fiscale advisering

Wij werken volgens een vast stramien met vaste mensen.
Pas indien noodzakelijk schakelen wij over op onze vaste deskundigen,
waarmee we een duidelijke afspraak maken.Onze kenmerken:
  • één vaste contactpersoon
  • eenvoudige, maar duidelijke rapportage
  • tijdige rapportering
  • service zonder extra kosten
  • geen onnodige inschakeling van deskundigen
  • wij zoeken fiscaal de gunstigste weg
  • tijdige en daardoor duidelijke afrekening
Ons adres: Kasteelstraat 2 - 4553 BB Philippine
Ons telefoonnummer: 0115-497144
Ons faxnummer: 0115-497147
Ons E-mailadres: info@aasa-ad.nl
 
Kamp Concepts